top of page
2019_24.jpg

Tidligere foredragsholdere

Lær mer om noen av de tidligere foredragsholderne som har stått på scenen under Lofotseminaret.

Foedragsholder 2023

Foredragsholdere 2023

siri Johnsen 2.jpg

Siri Johnsen

Siri har lang fartstid som representant for DSM (nå dsm-firmenich) der hun har kombinert en sterk interesse for mikronæringsstoffer med sin kommersielle rolle innen salg. Med spesiell forkjærlighet for fiskeoppdrett, ønsker hun å bidra til bedre ernæring, ytelse, helse, utnyttelse av råvarer og reduserte utslipp i hele matkjeden.

Sverri Strøm

Færøyværingen Sverri (Sverre) er utdannet veterinær ved Københavns Universitet og flyttet til Norge i 2017 for å jobbe som havbruksveterinær. I 2022 ble han ansatt som leder for Fiskehelse Sør i STIM

Bjørn Gillund

Bjør(54) er veterinær og har jobbet med innen sykdomsforebygging, sykdomshåndtering og utvikling av kvalitetssystemer i både havbruksnæringen og offentlig forvaltning. De siste syv årene har han hatt jobben som Konsernleder Kvalitet og Fiskehelse i SinkabergHansen.

Ragnhild Hancke-Olsen

Ragnhild er fiskehelsebiolog og ansatt som Senior Technical Manager i Prewivo, et selskap fokusert på mikrobiell forbedring og forebygging. Ragnhild har 15 års erfaring fra bransjen, med bakrunn innen fiskehelsetjenester, R&D, genetikk og som klinisk forsker i utvikling av vaksine. 

Dag Sletmo

Dag Sletmo er Senior Vice President og rådgiver i sjømatavdelingen i DNB. Før dette jobbet han i Cermaq, blant annet med investor relations, og han har også vært sjømatanalytiker i ABG Sundal Collier. Han har en MBA fra Columbia University i New York, er siv.øk. fra NHH og har filosofi mellomfag fra UiB.

Kari Attramadal

Kari er leder for forskning og utvikling i Nofitech, og har i tillegg en stilling som førsteamanuensis 2 ved institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU, der hun underviser om RAS. Kari er biolog og har doktorgrad i akvakultur fra NTNU. Hun har bidratt til over 30 forskningsartikler om akvatisk produksjonsøkologi, RAS og mikrobiell kontroll.

Mathias Andersen

Mathias har bakgrunn som veterinær i både Marin Helse og Åkerblå før han ble ansatt i STIM våren 2021. Her fikk han raskt ansvar for oppfølging av ulike prosjekter og pågående forskning, hovedsakelig innen smoltifisering. Mathias er nå hentet over i nystartede SeaCure, et Nordly Holding selskap.

BERGBY CAMILLA.JPG

Camilla Bergby

Camilla er senioradvokat i Thommessen, og er en del av firmaets sjømat-team. Hun har mange års erfaring innen norsk og internasjonal skatterett, og jobber særlig med skatterettespørsmål som angår både oppdrettere, fiskeri og eierne av denne type virksomhet.

Hans Petter Klappen.jpg

Hans Petter Kleppen

Hans Petter var forskningsdirektør i ACD Pharma og ledet forskningen innen vår bruk av bakteriofager i akvakultur de siste 12 årene. Etter et stort utviklingsarbeid presenterte han i 2023 de første feltresultatene fra bruk av bakteriofager mot Moritella viscosa.

Jesse Trushenski.jpg

Jesse Trushenski

Jesse er R&D Manager i Nordly Holding og overser en rekke ulike forskningsinitiativer for selskapene i konsernet. Som en av verdens fremste eksperter på fiskeernæring, har hun hatt en essensiell rolle i utviklingen av Polarfeed-fôr som har levert overbevisende resultater. I USA har Jesse hatt en rekke ledende akvakulturstillinger både i det offentlige og det private, og fungerer fortsatt som rådgiver for Riverence, som selskapets Chief Science Officer.

Olav-Andreas Ervik.jpg

Olav-Andreas Ervik

Olav-Andreas (46) er daglig leder i Utror hvor han jobber med å ta havbruk ut til havs. Etter å ha startet som røkter i 1994, har han hatt en imponerende havbrukskarriere med lederstillinger i Lerøy Hydrotech, Scottish Seafarms, Lerøy Midnor, SalMar og SalMar Aker Ocean, hvor han var administrerende direktør.

John Harald Pttersen.png

John Harald Pettersen

John Harald er seniorkonseulent i FiiZK Digital hvor han jobber med analyser og rapporter. Han har lang fartstid i næringen, blant annet 25 år i EWOS / Cargill med hovedvekt på oppfølging, benchmarking og analyse av produksjonen i Norge, Chile, Canada og UK.

Bård Misund.jpg

Bård Misund

Bård er professor ved Universitetet i Stavanger og har over 15 års industrierfaring fra energisektoren og fra andre råvaresektorer som sjømat.

Per Anton Sæther kopi.jpg

Per Anton Sæther

Per Anton er en erfaren veterinær som har jobbet tett med oppdrettsnæringen helt siden han ble uteksaminert ved  Justus Liebig University i Tyskland i 1993. Han er nå seniorkonsulent i Åkerblå og har en undervisningsstilling i fiskehelse og fiskevelferd ved Universitetet i Tromsø. Han er medforfatter av en rekke vitenskapelige artikler og med sin store felterfaring er han en flittig brukt foredragsholder.

Ole Marius Farstad.jpg

Ole Marius Farstad

Ole Marius er salgssjef i Polarfeed og har bakgrunn blant annet innen eksport av laks og smoltproduksjon, hvor han var daglig leder i Fossing Storsmolt fra 2016-2022. Han er utdannet Fiskerikandidat fra Fiskerihøyskolen i Tromsø.

Brandon_Gottsacker_SuperiorFresh_July2021_Toned_0094 kopi.jpg

Brandon Gottsacker

Brandon er utdannet biolog og grunnlegger av det banebrytende amerikanske oppdrettsselskapet Superior Fresh LLC, som kombinerer landbasert produksjon av laks i RAS med verdens største anlegg for akvaponisk produksjon av salat.

Jim Roger1-2018.jpg

Jim-Roger Nordly

Jim-Roger er eier og CEO av STIM som arrangerer Lofotseminaret. Fra den spede begynnelsen som fôragent og vaksinatør på slutten av 80-tallet har han bygget opp Nordly Holding som i tillegg til STIM, nå rommer selskapene Polarfeed, ACD Pharma, AquaMed og Paradigm Aquatic.  

Male button down.png

Erlend Eide

Erlend er Teknisk sjef i Eide Fjordbruk. 

bjornar-selnes-skjaran-ntb-smk-13.jpg

Bjørnar Skjæran

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran er født i 1966 og kommer fra Lurøy i Nordland. Skjæran har bakgrunn som gårdbruker og privat næringsdrivende og var ordfører i Lurøy kommune fra 2011-2015.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Foredragsholdere 2022

Fordragsholdere 2022
bottom of page