top of page
DSC05367.jpg

Foredragsholdere

Lær mer om tidligere foredragsholdere fra Lofotseminaret

Foedragsholder 2023

Foredragsholdere 2024

Bård Ludvig Torheim_edited.jpg

Bård Ludvig Torheim

Bård Ludvig er stortingsrepresentant for Høyre og sitter på Nordlandbenken. Han er utdannet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg til en befalsutdanning i Forsvaret. Han har bakgrunn fra Utenrikstjenesten med utplasseringer i Columbo og Washington DC, og har jobbet som politisk rådgiver for Ine Eriksen Søreide og Børge Brende.

Bjørn Ellingsen.jpg

Bjørn Ellingsen

Bjørn fullførte sin master i fiskehelse ved Universitetet i Tromsø i 2019 hvor hovedoppgaven hans fokuserte på ulike smoltifiseringsregimer og bruk av saltfôr. Etter dette begynte han karrieren sin i PHARMAQ og PHARMAQ Analytiq hvor han de siste fem årene har jobbet som Teknisk kundeansvarlig og følger opp flere av kundene i Nord-Norge – både på diagnostikk- og vaksinefronten.

Ingunn Sommerset.JPG

Ingunn Sommerseth

Ingunn er Seksjonsleder for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet og redaktør for Fiskehelserapporten. Før hun gikk til Veterinærinstituttet, jobbet hun i 14 år med vaksineutvikling for MSD Animal Health. Ingunn har doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Jakob Mo.jpg

Jakob Mo

Jakob ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2022 og har siden den tid jobbet som veterinær i oppdrettsselskapet SinkabergHansen. Her jobber han med fiskehelseoppfølging av atlantisk laks i sjøfasen av produksjonen. En stor del av arbeidshverdagen kombineres også med klinisk forskning, hvor hjertehelse hos laks står høyt på agendaen. 

Jesse Trushenski.jpg

Jesse Trushenski

Jesse er R&D Manager i Nordly Holding og overser en rekke ulike forskningsinitiativer for selskapene i konsernet. Som en av verdens fremste eksperter på fiskeernæring, har hun hatt en essensiell rolle i utviklingen av Polarfeed-fôr som har levert overbevisende resultater. I USA har Jesse hatt en rekke ledende akvakulturstillinger både i det offentlige og det private, og fungerer fortsatt som rådgiver for Riverence, som selskapets Chief Science Officer.

Jim Roger_4_edited.jpg

Jim-Roger Nordly

Jim-Roger begynte i det små, som fôragent og vaksinatør på slutten av 80-tallet, men har etter hvert bygget opp en rekke havbruksselskaper innen ernæring, legemidler, FoU og produksjon. Blant disse er Polarfeed, ACD Pharma og Paradigm Aquatic, i tillegg til STIM, som han fortsatt har beholdt en betydelig eierandel i etter salget til Summa Equity tidligere i år

JonHindar_RGB.jpg

Jon Hindar

Jon has worked with Summa Equity since 2017 and is Chair for 4 portfolio companies in Summa; Milarex, Olink Proteomics, Nofitech and Waterise.

Jon has had several CEO and Board seats in both public and private companies the last 30+ years.

Kristoffer Karstensen.jpg

Kristoffer Karstensen

Kristoffer er tredje generasjons oppdretter i E. Karstensen Fiskeoppdrett. På merdkanten har han jobbet hele livet, de siste seks årene som lokalitetsleder i familieselskapet. Kristoffer har også funnet tid til en TAF-utdanning i akvakultur på Måløy.

Lars Konrad Johnsen.jpg

Lars Konrad Johnsen

Lars Konrad er en av grunnleggerne av det nordnorske rådgivingsselskapet Nordaførr, og i tillegg en av initiativtakerne bak etableringen av havbruk til havs-selskapet Utror. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Før etableringen av Nordaførr, jobbet Lars Konrad som aksjeanalytiker med ansvaret for sjømatnæringen i Fearnley Securities og Carnegie.

Lasse Solgren.jpg

Lasse Solgren

Lasse er Fagansvarlig settefisk hos Salaks settefisk og lidenskapelig opptatt av biologi og teknologi. Oppdrettskarrieren startet rett etter videregående skole, med røyeoppdrett i Vesterålen. Der ble interessen for oppdrett vekket, og han gikk videre til havbruksstudier ved Nor Universitet i Bodø. Deretter bar det hjem igjen til Lødingen, som driftsleder hos Lødingen Fisk, før han ble ansatt hos sin nåværende arbeidsgiver i 2016.

Magnus Sort hvit.jpg

Magnus Devold

Magnus er en av gründerne bak Patogen som har Nord-Europas største laboratorium for genteknologiske analyser. Han er utdannet innen fiskehelse og marinbiologi og har jobbet som forsker på fiskehelse og genteknologi. Etter salget av Patogen har Magnus hatt flere ulike verv inn mot oppdrettsnæringen og opererer i dag som forretningsutvikler, konsulent og investor.

Marcela Delgado.png

Marcela Delgado

Marcela Delgado, MVet, is the CEO and Co-founder of Sudvet Corp., which develops natural solutions for sustainable aquaculture. With over 25 years of experience in aquaculture, she has held key roles, including fish health and production manager. For the past 12 years, Marcela has collaborated globally with researchers and partners to create effective, eco-friendly alternatives to antibiotics and antiparasitic. Leading to the introduction of products such as Aq Bliss, to promote animal welfare, Lyptus, Rosseus Plus, and Aware Plus, to enhance sea lice control strategies, C3COS to prevent bacterial diseases, and AQ Biocare Plus that improves fish skin immunity.

Matthias Andersen color.jpg

Mathias Andersen

Mathias har bakgrunn som veterinær i både Marin Helse og Åkerblå før han ble ansatt i STIM våren 2021. Her fikk han raskt ansvar for oppfølging av ulike prosjekter og pågående forskning, hovedsakelig innen smoltifisering. Mathias er nå hentet over i et annet nystartet Nordly-selskap, Seacure Norway.

Ole Marius Farstad.jpg

Ole Marius Farstad

Ole Marius er salgssjef i Polarfeed og har bakgrunn blant annet innen eksport av laks og smoltproduksjon, hvor han var daglig leder i Fossing Storsmolt fra 2016-2022. Han er utdannet Fiskerikandidat fra Fiskerihøyskolen i Tromsø.

Øyvind Kileng

Øyvind Kileng

Øyvind er Senior Development Scientist i ACD Pharma, hvor han arbeider med spennende nye bakteriofagprodukter til havbruksnæringen. Han har en sterk akademisk bakgrunn, toppet med en doktorgrad i fiskevirologi og immunologi fra 2008, påfulgt av 4 år som Post Doc ved Universitetet i Tromsø og Nofima. Han har også bakgrunn fra STIM og Ellingsen Seafood, hvor han var settefiskansvarlig og kvalitetsleder.

Sigbjørn Aanes.jpg

Sigbjørn Aanes

Sigbjørn har bakgrunn som kommunikasjonssjef i Høyre og hadde før stortingsvalget i 2013 ansvaret for Erna Solbergs medieopptredener og pressehåndtering. Det kunne ikke gått særlig bedre, for Erna ble statsminister og Sigbjørn fulgte henne like godt som statssekretær de neste fire årene. Etter avgangen fra posisjonen for statssekretær ble Sigbjørn seniorrådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået First House.

Siri Vike.jpg

Siri Vike

Siri Vike er Director of Fish Health and Welfare i Ovum AS, leverandør av lukkede produksjonsanlegg for sjøbasert fiskeoppdrett. Hun har jobbet med oppdrett og fiskehelse i 26 år, i mange ulike roller og ledende stillinger, både i Norge og internasjonalt. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen med fokus på smitteveier og forebygging av ILA-virus i Chile.

Solveig van Nes.jpg

Solveig van Nes

Solveig stiftet selskapet Marine Prospects i 2018, hvor hun tilbyr forsknings-, kommunikasjons- og rådgivingstjenester innen sjømatproduksjon og det marine miljø. Van Nes startet sin karriere ved forskningsinstituttet Nofima og har også fortid i miljøstiftelsen Bellona og kommunikasjonsbyrået Creuna.

stian-lernes.jpg

Stian Lernes

Stian Lernes fikk oppdrett inn med morsmelka hos R. Lernes AS, og har senere vært driftleder hos både Måsøval fiskeoppdrett og Lerøy. Før han fikk sin nåværende stilling som Regional Sales Manager i Patogen, tilbrakte Stian 3 år som kundeansvarlig i STIM.

bottom of page