top of page
2008.14.jpg

Historien

Lofotseminaret er Norges viktigste havbrukskonferanse, og har vært det i over 20 år. Med utgangspunkt i kunnskap og innovasjon som den drivende kraften bak havbruksnæringens eventyrlige vekst, har seminaret siden 90-tallet bidratt til viktig ny innsikt og en positiv utvikling i bransjen.

I Lofotseminarets første år fantes det svært få arenaer hvor norske oppdrettere kunne møtes for å diskutere fag, utveksle erfaringer og ta til seg det nyeste innen relevant forskning og utvikling. I dag finnes det en skog av havbruksseminarer i Norge, men Lofotseminaret representerer fortsatt noe unikt.

Fagprogrammet er hellig, og nøye kuratert for å adressere aktuelle og viktige tema innen genetikk/stamfisk, settefisk- og matfiskproduksjon. Tematisk ligger hovedvekten alltid på biologi, men programmet kan også romme andre relevante områder, som regulatoriske endringer eller miljøavtrykk. I 2021 huset Lofotseminaret sågar en politisk havbruksdebatt med et knippe stortingspolitikere. Vi takker fortsatt høflig nei til leverandørbedrifter som hvert år ønsker å sponse eller delta på ulike vis på seminaret.

Lofotseminaret har også vokst, fra noen titalls deltakere de første årene til rundt 140 deltakere i 2022. Konferansen har blitt internasjonal, og tar alltid imot en gruppe deltakere fra havbruksnæringen utenfor Norge, i tillegg til utvalgte utenlandske foredragsholdere. Dette er en viktig dimensjon for en næring som på alle vis er internasjonal, selv om dens hovedkontorer er spredt rundt om på småsteder langs hele norskekysten.

Lofotseminaret er farget av den lokalpatriotismen som vi deler med så mange norske oppdrettere. Vi elsker å vise fram hjemstedet vårt. Derfor har konferansen blitt arrangert en rekke ulike steder i Lofoten, fra Røst i vest til Svolvær i øst. For deltakerne skal Lofotseminaret være interessant og lærerikt, men også en opplevelse de husker lenge, med god mat, fantastisk natur, midnattssol og gode møter med venner fra verdens flotteste næring.

bottom of page